Blog

#PrawoDoCzysztejEnergii
Redakcja | 16 listopada, 2021 | 0 Komentarzy

#PrawoDoCzystejEnergii – apel o korzystniejszą stawkę w rozliczeniach prosumentów

Ruszyła ogólnopolska akcja #PrawoDoCzystejEnergii zainicjonowana przez firmy i organizacje reprezentujące rynek energetyki prosumenckiej. Jej celem jest informowanie o zmianach w zasadach rozliczeń prosumentów, które zostały uchwalone przez Sejm nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, ograniczą liczbę inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Jak się okazuje nie tylko nowe, mniej korzystne zasady rozliczeń są problematyczne, w uchwalonej nowelizacji ustawy znajdują się liczne niejasności w nowych przepisach.

Autorzy kampanii #PrawoDoCzystejEnergii uważają, że potrzebne jest przyjęcie korzystniejszej stawki dla prosumentów w nowym systemie rozliczeń (tzw. net-billingu) i wprowadzenie dłuższego okresu przejściowego. Nowelizacja ustawy o OZE, która została przyjęta przez Sejm, wskazano termin zakończenia aktualnego systemu rozliczeń na 1 kwietnia 2022 roku. Wszyscy prosumenci, którzy do tego dnia rozpoczną procedurę przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, będą mieli prawo do korzystania z obecnego systemu rozliczeń przez 15 lat, natomiast inwestorzy, którym nie uda się do tego czasu rozpocząć procedury, zostaną podporządkowani nowym zasadom.

Niekorzystne zmobilizowały firmy z branży PV do połączenia sił i stworzenia inicjatywy #PrawoDoCzystejEnergii, której celem jest budowanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie mogą przynieść niekorzystne zmiany.

W ramach kampanii zbierane są głosy pod petycją mającą na celu pomoc przyszłym właścicielom instalacji PV w rozliczaniu oddawania i pobierania energii z sieci. Pod petycją można się podpisać wchodząc na oficjalną stronę akcji www.prawodoczystejenergii.polskapv.pl

 

źródło: www.prawodoczystejenergii.polskapv.pl

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.