Blog

Redakcja | 28 czerwca, 2021 | 0 Komentarzy

Zapowiedź nowego programu dla magazynów energii przez Ministerstwo Klimatu

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Polsce działa już około 600 tys. prosumentów. Dynamicznie rosnąca liczba źródeł prosumenckich tworzy potrzebę wsparcia sieci energetycznych. Resort klimatu chce wyjść temu naprzeciw, przeznaczając dodatkowe środki na inwestycje w magazyny energii.

Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2021 wiceminister klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. energii odnawialnej, Ireneusz Zyska, wyliczał, że o ile w 2015 r. mieliśmy około 4 tys. prosumentów, to obecnie jest ich ponad 600 tys.

Tymczasem według założeń rządowej strategii energetycznej pt. Polityka energetyczna Polski do 2040 do roku 2030 w naszym kraju ma funkcjonować około 1 miliona prosumentów.

Wkrótce znajdujący się w naszym kraju odbiorcy energii i prosumenci mają zyskać nowe możliwości jeśli chodzi o udział w rynku energetycznym – za sprawą nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródeł energii, której projekt opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska i której zadaniem jest przeniesienie do polskiego prawa nowych unijnych przepisów zakładających szerszą partycypację odbiorców w rynku energii.

Do jej  założeń odniósł się podczas OSE Ireneusz Zyska. – Rozpoczęliśmy konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii m.in. wdrażającej unijną dyrektywę rynkową. Nowe podejście do prosumentów pozwoli  m.in. na możliwość zmiany sprzedawcy energii w 24 godziny, co postawi w lepszej pozycji konsumenta korzystającego z prawa do jego zmiany – stwierdził wiceminister klimatu.

Ireneusz Zyska ocenił, że opracowana przez resort klimatu nowelizacja pozwoli na rozwój przydomowych magazynów energii.

– Nowymi rozwiązaniami zachęcamy także do instalowania magazynów energii, które są elementem stabilizującym system. Rosnąca liczba magazynów zwiększa także gwarancję sprawnego działania mikroinstalacji w kraju – powiedział wiceminister klimatu.

W rozmowie z agencją ISB News Ireneusz Zyska zapowiedział, że mający rozpocząć się 1 lipca nabór wniosków w programie Mój Prąd 3.0 zostanie „nieznacznie zmodyfikowany” w porównaniu do dwóch pierwszych edycji Mojego Prądu.

Jak stwierdził wiceminister klimatu, z kolei planowana na 2022 r. czwarta edycja programu Mój Prąd ma być „skorelowana” z wprowadzeniem nowych zasad rozliczeń prosumentów. Zgodnie z aktualnymi planami Ministerstwa Klimatu, nowe domowe instalacje OZE, które powstaną od 1 stycznia 2022 r., nie będą mogły już korzystać z systemu opustów pozwalającego przechowywać nadwyżki energii w sieci.

Dlatego dofinansowanie na inwestycje w domowe magazyny energii, ale także inne urządzenia pozwalające optymalizować autokonsumpcję energii z domowej fotowoltaiki, mają się pojawić dopiero w czwartej edycji Mojego Prądu – a nie w trzeciej, jak wcześniej planował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trzecia edycja programu Mój Prąd powinna zostać ogłoszona w najbliższych dniach przez ministra klimatu Michała Kurtykę i prezesa NFOŚiGW prof. Macieja Chorowskiego.

Tymczasem rządowy pełnomocnik ds. OZE zasygnalizował ponadto przygotowanie programu mającego wspierać inwestycje w „zbiorcze magazyny energii na końcówkach sieci”, z którego będą mogli skorzystać operatorzy sieciowi.

Wiceminister wskazał też na wynikające z przygotowanych zmian w prawie pojawienie się na rynku agregatorów, którzy będą mogli kupować energię od prosumentów na warunkach korzystniejszych niż zapisane w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.