Blog

Redakcja | 18 lutego, 2022 | 0 Komentarzy

Spadek udziału węgla w miksie energetycznym

Dla dobra naszego, jak i całej naszej planety, najlepiej korzystać z odnawialnych źródeł energii. Nie wpływają one na otaczające nas środowisko i zwierzęta. Wybierajmy zatem energooszczędne urządzenia oraz ekologiczne pozyskiwanie energii. Najlepszym rozwiązaniem są panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Według aktualnych statystyk świadomość ludzi dotycząca OZE jest coraz większa. Dzięki temu możemy wyeliminować szkodliwe substancje i toksyny, wdychane przez nas w powietrzu.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce

Międzynarodowe zobowiązania oraz świadoma i odpowiedzialna polityka energetyczna powodują, że krajowy miks energetyczny w ostatniej dekadzie uległ znaczącej zmianie. W 2010 roku 81,8% mocy zainstalowanej w kraju było mocami węglowymi. OZE odpowiadało za zaledwie 6,1% mocy zainstalowanej. System zielonych certyfikatów funkcjonował już od kilku lat. Mimo to dopiero kolejne kilka lat przyniosło przyspieszenie w rozwoju OZE, głównie w obszarze energetyki wiatrowej. Innym segmentem OZE, którego nie widać tak dobrze w strukturze mocy, jest biomasa. Przez pierwsze lata rozwoju OZE była w Polsce głównie współspalana z węglem. Oznacza to, że moce węglowe mogły w praktyce wytwarzać zieloną energię poprzez dosypywanie biomasy do kotła.

Aktualne statystyki

W 2021 roku wyprodukowano już 16,9% energii ze źródeł odnawialnych. Największym producentem OZE jest od wielu lat w Polsce energetyka wiatrowa, odpowiedzialna za produkcję ponad 15 TWh rocznie. Udział węgla w miksie energetycznym zmalał w tym czasie do 70,8% w 2021 roku. Należy jednak pamiętać o wyjątkowej sytuacji na rynku energii w 2021 roku, kiedy to elektrownie produkowały tak dużo energii (w dużym stopniu z uwagi na wzrost eksportu), że zaczynało im brakować węgla.

Postępująca transformacja krajowej energetyki przekłada się na emisje CO2 na jednostkę energii. Jest jeszcze za wcześnie, aby przedstawić dane o emisji za 2021 rok, jednak trend wieloletni jest widoczny – emisyjność krajowej energetyki spada. Od 2010 roku emisja CO2 z wyprodukowanej MWh spadła o 16,6%. 

W związku z coraz lepszym poznaniem wpływu działalności człowieka na klimat i środowisko, transformacji uległo również spojrzenie na zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. Dostęp do energii elektrycznej jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających rozwój gospodarczy. To w jaki sposób ta energia jest wytwarzana stanowi istotny element aktualnej debaty publicznej. 

Źródło: https://www.cire.pl/

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.