Blog

fotowoltaika rozliczenia
Redakcja | 18 października, 2021 | 0 Komentarzy

Ostatnia szansa, by uniknąć zmian w rozliczeniach prosumentów

Zarówno konsumenci, jak i cała branża fotowoltaiczna czekają ze zniecierpliwieniem na nowe regulacje systemu opustów w rozliczaniu energii, które są zapowiedziane już na kolejny rok. 

Według wstępnych informacji przyszłe zmiany mogą przynieść zarówno korzyści,  jak i ich brak, jest jednak wyjście z sytuacji, dla wszystkich zainteresowanych instalacją fotowoltaiczną. Konsumenci, którzy zdecydują się na przydomową elektrownię słoneczną do końca bieżącego roku, przez kolejnych 15 lat będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Niestety rok się już kończy, dlatego z pewnością nie wszystkim uda zamontować fotowoltaikę i dokonać przyłączenia do instalacji energoelektrycznej.

Wprowadzenie nowego sposobu rozliczeń prosumentów planowane jest na początek lub połowę nowego roku, termin uzależniony jest od tempa prac nad nowelizacją ustawy o OZE przygotowywanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i promowany przez wiceministra Ireneusza Zyska. Nowelizacja ustawy o OZE zakłada całkowite odejście od obecnego systemu rozliczenia upustów (model 1:0,8) na rzecz sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci po średniej cenie rynkowej. Wiele będzie również zależało od tego, czy nowe rozwiązania uda się umieścić w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o OZE, zgłoszonym przez Jadwigę Emilewicz, którego procedowanie w Sejmie już się rozpoczęło. Jeśli nie, wówczas resort klimatu chce nowe rozwiązania procedować w projekcie rządowym, który będzie wymagać konsultacji, a to opóźni wprowadzenie go do parlamentu. Projekt wprowadzałby rozliczanie nadwyżek w modelu 1:1, a więc naliczanie pełnych opłat dystrybucyjnych zmiennych, z których prosumenci teraz są zwolnieni.

To który z tych projektów zostanie wprowadzony w życie, jest nadal wielką niewiadomą.

Zapowiadane zmiany dotyczące branży wprowadziły dużo niepokoju. Obecny rok potwierdził, że zainteresowanie fotowoltaiką stale rośnie, dużą rolę odgrywają stale rosnące ceny prądu. W kolejnym roku mają ruszyć państwowe i samorządowe programy dofinasowania promujące magazynowanie energii, inteligentne systemy zarządzania energią w domu czy też programy wspierające elektromobilność bezpośrednio połączone z inwestycjami w OZE.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.