Blog

mój prąd 2.0.
Redakcja | 30 września, 2021 | 0 Komentarzy

NFOŚiGW chce zwiększyć budżet programu „Mój Prąd 2.0.”

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o ponownym zwiększeniu puli pieniędzy przeznaczonych dla osób, które w drugim naborze ubiegały się o dofinansowanie do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

To dobre wieści dla wszystkich, którzy znaleźli się na liście rezerwowej beneficjentów, którzy spełnili wymogi formalne w „Moim Prądzie” 2.0., ale z powodu wyczerpania środków, których przeznaczone było łącznie 1,159 mld zł nie otrzymali dofinansowania w czasie. Z informacji NFOŚiGW wynika, że na liście rezerwowej jest ok. 23 tys. wniosków na łączną kwotę ok. 117 mln zł.

Nabór wniosków w drugiej odsłonie programu zakończył się na początku grudnia 2020 roku.

Fundusz zapewnił, że wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w drugim naborze i trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł, gdyż taką zakładała tamta edycja. W obecnym kończącym się trzecim naborze dofinansowanie wynosi do 3 tys. zł.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.