Blog

dofinansowanie mój prąd
Redakcja | 12 sierpnia, 2021 | 0 Komentarzy

Czy budżet programu Mój Prąd 3.0 skończy się przed czasem?

Zostało złożonych już ponad 100 000 wniosków na dofinasowanie z programu Mój Prąd 3.0. Niestety w tym roku maksymalną kwotę wsparcia obniżono z 5 tys. do 3 tys., mimo to popularność programu nie spada, a dziennie wpływa nawet 3 tys. wniosków. Jeśli poziom zainteresowania się utrzyma to budżet wyczerpie się już we wrześniu tego roku. Dofinansowanie dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

Tegoroczna edycja programu Mój Prąd 3.0 pomimo zmniejszenia kwoty dofinansowania jest w stanie objąć około 187 tysięcy wnioskodawców, natomiast od rozpoczęcia programu, czyli 1 lipca tego roku wpłynęło już ponad 100 tys. wniosków.

Czy wszyscy mają szansę na otrzymanie dotacji z programu Mój Prąd?

Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się instalacje zakończone po 31 stycznia 2020 r. Przewidziany budżet programu Mój Prąd 3.0 (obecnie 534 mln zł, poprzednio 1,1 mld zł) sugeruje, że dofinansowanie najprawdopodobniej dostaną prosumenci, którzy zdążą uruchomić instalację fotowoltaiczną nie później niż w sierpniu bieżącego roku.

Jakie obowiązki należy spełnić po otrzymaniu dotacji z tytułu programu Mój Prąd?

Beneficjent zobowiązuje się do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. Ma on również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami, wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd.

W 2021 roku można skorzystać z dostępnych programów Mój Prąd, który można łączyć z ulgą termoizolacyjną oraz z programu Czyste Powietrze.

Co należy zrobić, by skorzystać z dotacji Mój Prąd 3.0?

  1. Kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną.
  2. Zainstalować licznik dwukierunkowy (zajmuje się tym zakład energetyczny na wniosek).
  3. Podpisz umowę (dwustronną) z dystrybutorem energii elektrycznej.
  4. Złóż wniosek do 22.12.2021 roku.

Polecam dokonać złożenie wniosku jak najszybciej z uwagi na niewystarczającą ilość dostępnych środków.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.